Husorden, regler og politikker

Opholdsrumsreglementet sikre fælles trivsel og plads til de forskellige aktiviteter i opholdsrummet.

 

Reglementet er udformet af beboerrådet og vedtaget af beboermødet.

 

Beboerservice behandler eventuelle overtrædelser.

Depotreglementet sikre, at alle kan få en hyldeplads, og at arbejdstilsynets regler følges, så beboerservice og håndværkere må arbejde i depottet.

 

Reglementet er udformet af beboerrådet og vedtaget af beboermødet.

 

Beboerservice behandler eventuelle overtrædelser

Reglementet for motorcykelparkeringen i kælderen sikre, at parkering sker under hensyn til andre og med fokus på sikkerheden.

 

Reglementet udformes af beboerrådet og vedtages af beboermødet.

 

Beboerservice behandler eventuelle overtrædelser.

 

 

 

 

D.S.I. Kollegiet Solbakken, Rektorparken 18. st. th. 2450 Kbh. Sv. - Beboerservices telefon 20 19 31 80 - Beboerservices kontortid mandag - fredag kl. 8-9 desuden onsdag kl. 16-17:30

Miljøpolitiken angiver de miljøhensyn, som Solbakkens beboerråd og ansatte arbejder under og efter.

 

Miljøpolitiken hører under beboerforeningen og er vedtaget på beboermødet.

 

Husordenen sikre alles fælles trivsel og velfærd på kollegiet.

 

Husordenen hører under beboerforeningen, den er udformet af beboerrådet og er vedtaget på beboermødet.

 

Husordenen varetages af beboerservice og kollegiets bestyrelse, som behandler eventuelle overtrædelser.

Grillregler for ansvarsfuld brug af grill på Solbakken.

 

Grillreglerne er udformet og varetages af beboerservice.

 

Beboerservice behandler eventuelle overtrædelser.

Flagreglementet sikre korrekt brug af flag på kollegiets flagstang.

 

Flagreglementet følger justitsministeriets bekendtgørelser og cirkulærer.

 

Politiet behandler eventuelle overtrædelser.

It-regelsættet gælder for alle former for brug af kollegiets datanetværk og internetforbindelse

 

It-regelsættet hører under beboerforeningen, det er udformet af beboerrådet og er vedtaget på beboermødet

 

It-regelsættet varetages af beboerservice og kollegiets bestyrelse, som behandler eventuelle overtrædelser.

Datapolitikken angiver de retningslinjer, som Solbakkens ansatte og personer, der udfører arbejde for Solbakken, arbejder under og efter.

 

Datapolitiken hører under bestyrelsen, som behandler eventuelle overtrædelser.

Vaskerireglerne sikre ansvarlig brug af vaskeriet til glæde for alle.

 

Vaskerireglerne hører under beboerforeningen og er udformet af et vaskeriudvalg og vedtaget af beboermødet.

 

Vaskerireglerne varetages af beboerservice, som behandler eventuelle overtrædelser.

 

Studiefaciliteternes reglementeter sikre trivslen og læseroen i konferencerummet, læsesalene og specialerummene.

Reglementerne er udformet af beboerrådet og vedtaget af beboermødet.

 

Beboerservice behandler eventuelle overtrædelser.

Fest- og forsamlingslokalerness reglementer sikre ansvarlig brug og naboernes velfærd.

 

Reglementerne er udformet af beboerrådet og vedtaget af beboermødet.

 

Beboerservice behandler eventuelle overtrædelser.

Overnatningsfaciliteternes reglement sikre ligelig mulighed for reservationer og en acceptabel standart for faciliteterne.

 

Reglementet er udformes af beboerrådet og er vedtaget af beboermødet.

 

Beboerservice behandler eventuelle overtrædelser.